Disclaimer

Het Bestuur

Zo’n grote vereniging als de SSOVH heeft een krachtig en slagvaardig bestuur nodig. Het bestuur is als volgt samengesteld: Voorzitter: Brenda Diederen voorzitter@ssovh.nl Secretaris: Patrick Wijnholds secretaris@ssovh.nl Penningmeester: Dave Gerritsen penningmeester@ssovh.nl Commissaris: Jos Somers jos.somers@ssovh.nl Commissaris: John van Kessel john.van.kessel@ssovh.nl Commissaris: Niki Smeets niki.smeets@ssovh.nl Commissaris: Marcel Lemmens marcel.lemmens@ssovh.nl
SSOVH, een grote vereniging met een goed bestuur
Het Bestuur
© 2013 - 2024 SSOVH
Spoorweg Sport en Ontspannings Vereniging Heerlen
Dave Gerritsen penningmeester
Jos Somers commissaris
John van Kessel commissaris
Brenda Diederen voorzitter
Patrick Wijnholds secretaris
Niki Smeets commissaris
Marcel Lemmens commissaris