Disclaimer

Biljart

De sectie Biljart speelt elke maandag- en donderdag avond vanaf 19:00 uur in de Spuiklep. Gedurende het gehele jaar is er een onderlinge competitie tussen de leden. Elke 3e zaterdag in december organiseert de sectie Biljart het Kersttournooi.

Het sectiebestuur

Voorzitter: L. Wijnands Secretaris: G. Borghans Penningmeester: J. Wijnands
Sectie Biljart

De contributie voor deze sectie

bedraagt:

€ 30,00 per jaar sectie.biljart@ssovh.nl
Contributie sectie Biljart
Gezellig biljarten in de Spuiklep
Sectie Biljart
© 2013 - 2024 SSOVH
Spoorweg Sport en Ontspannings Vereniging Heerlen
Klik op het plaatje om de foto te vergroten