Disclaimer

Computer

De sectie Computer komt elke eerste zaterdag van de maand bij elkaar in de Spuiklep van 10.00 - 16.00 uur.

Het sectiebestuur

Voorzitter: Vacature Secretaris: M. Dalu Penningmeester: G. Loenders
Sectie Computer

De contributie voor deze sectie

bedraagt:

€ 42,00 per jaar sectie.computer@ssovh.nl
Contributie sectie Computer
Veel plezier met de bits en de bytes
Sectie Computer
© 2013 - 2024 SSOVH
Spoorweg Sport en Ontspannings Vereniging Heerlen
Klik op de thumbnail om te vergroten