Disclaimer

Blue Train Dancers

De sectie Country is beter bekend onder de naam Blue Train Dancers. Er wordt elke zaterdag van 16:00 tot 19:00 uur gedanst in de Spuiklep en dan wordt de Spuiklep een line dance tempel.

Het sectiebestuur

Voorzitter: Vacature Secretaris: R. Velders Penningmeester: E. Verheijden-Evers
Sectie Country

De contributie voor deze sectie

bedraagt:

€ 25,00 per jaar sectie.country@ssovh.nl
Contributie sectie Country
Lekker Line Dancen in de Spuiklep
Sectie Country
© 2013 - 2024 SSOVH
Spoorweg Sport en Ontspannings Vereniging Heerlen
Klik op het plaatje om de foto te vergroten