Disclaimer

Poolbiljart

De sectie Poolbiljart speelt elke maandag- en donderdag avond vanaf 18:00 – 22:00 uur en op zondagmorgen van 10:30 – 13:30 uur in de Spuiklep.

Het sectiebestuur

Voorzitter: M. Lemmens Secretaris: D. Speetjens Penningmeester: D. Gerritsen
Sectie Poolbiljart

De contributie voor deze sectie

bedraagt:

€ 25,00 per jaar sectie.poolbiljart@ssovh.nl
Contributie sectie Poolbiljart
Wekelijks gezellig poolen bij de SSOVH in de Spuiklep
Sectie Poolbiljart
© 2013 - 2024 SSOVH
Spoorweg Sport en Ontspannings Vereniging Heerlen